Super User
Kategoria:

Informujemy, ze na tablicy ogłoszeń w przedszkolu została opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych na dyżur  wakacyjny w sierpniu 2023r. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są  potwierdzić wolę korzystania z dyżuru wakacyjnego w naszej placówce do 20 czerwca 2023r. do godz.14.00.

Druk potwierdzenia woli można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w placówce i dostarczyć w w/w terminie.

Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

potwierdzenie woli - dyżur wakacyjny

Super User
Kategoria:

W maju nasze przedszkolaki przyłączyły się do ogólnoeuropejskiej akcji #MOVEWeekPoland

MOVE Week (Tydzień Ruchu) to coroczne globalne wydarzenie, które pokazuje korzyści płynące z aktywnego stylu życia oraz regularnego uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Poniżej relacja z aktywnych przerw.