Kącik specjalistów

Super User
Odsłony: 57

Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu drogą do sukcesu

Bardzo ważnym obszarem działalności przedszkola jest współpraca z rodzicami. Istotną czynnością jest określenie celów ogólnych i operacyjnych, jakie należy realizować w zakresie współpracy. Aby to było możliwe, powinniśmy zacząć od zapoznania się z potrzebami rodziców, mając na uwadze również możliwości przedszkola.

By współpraca przynosiła efekty należy sformułować następujące cele:

  • uświadomienie nauczycieli i rodziców odnośnie ich roli w relacjach: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole, oraz walorach partnerskiego współdziałania,
  • organizacja systemu przepływu informacji: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole,
  • wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w celu organizowania warunków do uczenia się dzieci i dorosłych.

Niewątpliwie naczelnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców w naszym przedszkolu jest:

  • dobro dziecka, któremu trzeba stwarzać, w porozumieniu z rodzicami, warunki optymalnego rozwoju;
  • dążenie do usprawniania pracy wychowawczej z dziećmi;
  • lepsze poznanie dzieci przez nauczycieli i rodziców zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym;
  • wzajemne poznanie się i zrozumienie nauczycieli i rodziców;
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań

Kategoria: