Super User
Kategoria:

 

PRZEDSZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW

( obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019)

 1. Nr 1/08/18 ,,NASZE PRZEDSZKOLE” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka. – autor M. Kwaśniewska, W Żaba – Żabińska.
 2. Nr 2/08/18 ,,Zbieram poszukuję badam” – autor Dorota Dziamska, Marzena Buchnat
 3. NR 3/08/18 ,, Wokół przedszkola” – program edukacji przedszkolnej – autor M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, J. Lendzioh,
 4. Nr 4/08/18 – Program wspomagający adaptację dziecka 3 –4 - letniego do przedszkola – autor A. Jednas, M. Leszczyńska.
 5. Nr 5/08/18  ,,Edukacja zdrowotna” – autor K. Dudkiewicz, K. Kamińska.
 6. Nr 6/08/18 , Czyste powietrze wokół nas” – autor J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński, T. Kowalczyk.- Instytut Matki i Dziecka.
  M. Lewandowska, A. Dobrowolska.
 7. Nr 7 /08/18 Program terapii logopedycznej w roku szkolnym 2018/2019 – autor Katarzyna Laska .
 8. Nr 8/08/18 ,, Zabawy z matematyką”program matematyczny – autor K. Laska.
 9. Nr 9/08/18 ,,Autorski program zajęć rehabilitacyjnych w zakresie korekcji wad postawy ciała dla dzieci przedszkolnych – 6 - letnich” – autor Aneta Gierczuk.
 10. Nr 10/08/18 Program nauki języka angielskiego dla przedszkoli... – autor M. Apopel, J. Zarańska, E. Piotrowska.
 11. Nr 11 /08/18 Elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskie ,, Dziecięca matematyka”.
 12. Nr 12/08/18 ,Jezus mnie kocha– Program ogólnopolski do nauczania religii
  w klasie zerowej.
 13. Nr 13/08/18 ,, Mamo, tato wolę wodę” – program ogólnopolski.
 1. Zajęcia finansowane przez organ prowadzący:
 1. Zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu – dzieci 3 - 6 letnie – realizowane w ramach podstawy programowej,
 2. Zajęcia rehabilitacyjne z zakresu korekcji wad postawy dla zdiagnozowanej grupy dzieci 6 –letnich – 2 razy w tygodniu,
 3. Zajęcia logopedyczne dla zdiagnozowanej grupy dzieci 5- 6 – letnich -  4 godziny tygodniowo,
 4. Religia 2 razy w tygodniu – 6 -  latki.
 5. Rytmika- dzieci 3-6 letnie, raz w tygodniu

Zajęcia dodatkowe prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli przedszkola:

 1. ,, Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – innowacja pedagogiczna – autor Aneta Konefał,
 1. grupa II, 4-latki-,,Mój rower"- projekt edukacyjny, "Zabawy z matematyką"- projekt edukacyjny
 2. grupa III, 4-latki , „W krainie zmysłów”- projekt edukacyjny
 3. grupa IV, 5-latki- "Mały miś w świecie wielkiej literatury"- projekt edukacyjny,
 4.  grupa IV 5 - latki"Wspólnie się bawimy i ważnych zasad o bezpieczeństwie uczymy"
 5. grupa V, 6-latki, Piękna nasza Polska cała”- projekt edukacyjny,