Super User

Informujemy Rodziców, iż od 1 września 2017roku opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie mogą być dokonywane:

- w formie gotówkowej u intendenta przedszkola w wyznaczone dni do 15 każdego miesiąca;

- przelewem na podany przez przedszkole numer konta bankowego do 15 dnia każdego miesiąca.

Numery na które można uiszczać opłaty:

Konto za żywienie: 97 1090 2590 0000 0001 3466 6261

Konto za usługi świadczone przez przedszkole:

53 1090 2590 0000 0001 3466 6277

 

W treści przelewu należy podać:

- Nadawca- imię i nazwisko dziecka

- Kwota (informacja o kwotach opłat zostanie podana w każdym miesiącu)

- Tytułem- kwota za wyżywienie lub za usługi

 

Odbiorca: Przedszkole Samorządowe Nr 10 ul. Nowa 20/24 Biała Podlaska

 

Charakterystyka Przedszkola

 

Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białej Podlaskiej powstało w 1990 roku, mieści się przy ul. Nowej 20/24.

 

Przedszkole otoczone jest dużym placem zabaw, wyposażonym w sprzęt rekreacyjno-sportowy uwzględniający możliwości wiekowe i zainteresowania dzieci. Zaspokaja on potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

Bazę przedszkola stanowi pięć sal zajęć z łazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi.

 

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowi 10 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, siedmioro z nich osiągnęło awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, dwoje awans nauczyciela kontraktowego oraz dwoje mianowanego z kontynuacją stażu na nauczyciela dyplomowanego. W przedszkolu zatrudnionych jest dziesięciu pracowników obsługi i dwóch pracowników administracji.

 

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Prowadzą atrakcyjne zajęcia i zabawy. Są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Wprowadzają innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi.

 

Placówka zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji, a także rozwijania swoich zainteresowań.

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają swoje możliwości, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia celów i radzą sobie z  porażkami.

 

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki.

 

Przedszkole Nr 10

ul. Nowa 20/24
21-500 Biała Podlaska

E-MAIL

przedszkole-10@o2.pl

Telefon

83-341 6465, 83-341 6466